Üld- ja ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebisaidi ritaliviajewelry.com (edaspidi Rita Livia Jewelry) omanik on Rita-Livia OÜ (registrikood 14273799 ). Järgnevad üld- ja ostutingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi Klient) ja Rita Livia Jewelry vaheliste õigussuhete kohta, mis on tekkinud Rita Livia Jewelry veebilehte külastades ning siinsest veebipoest kauba tellimisel.

1.2. Rita Livia Jewelry-l on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada üld- ja ostutingimusi, avaldades uued tingimused veebilehel: https://ritaliviajewelry.com/pages/terms-and-conditions. Juhul, kui Klient on esitanud tellimuse enne uute üld- ja ostutingimuste jõustumist, siis kehtivad Kliendile ostu sooritamise hetkel kehtinud üld- ja ostutingimused.

1.3. Veebipoest toodete ostmisele kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

2. Tellimuse esitamine

2.1. Rita Livia Jewelry veebipoes on võimalik esitada tellimusi registreerimata külalisena.

2.2. Klient valib Rita Livia Jewelry veebipoest endale sobiva kauba ning lisab ostukorvi.

2.3. Klient sisestab tellimuse postitamiseks tarvilikud kontaktandmed (nimi, email, telefoninumber, aadress)

2.4. Klient kinnitab, et on tutvunud Rita Livia Jewelry üld- ja ostutingimuste, privaatsuspoliitika ja makse- ja tarnetingimustega.

2.5. Klient valib sobiva maksemeetodi Rita Livia Jewelry pakutud makse töötlejate (Maksekeskus, PayPal) seast.

2.6. Klient kinnitab ostukorvi tellimuse ning tasub tellimuse eest. Enne makse sooritamist kontrollib Klient arve vastavust tellimuse maksumusele.

2.7. Tellimuse ja makse laekumise kohta edastab Rita Livia Jewelry kinnitusmeili Kliendile koos tellimuse informatsiooni ja arvega.

2.8. Müügileping Rita Livia Jewelry ja Kliendi vahel jõustub hetkest, mil Kliendi poolt tasutud ostusumma laekub tervikuna Rita Livia Jewelry arvelduskontole.

2.9. Juhul, kui Rita Livia Jewelry-l ei ole võimalik kaupa postitada ettenägematute põhjuste tõttu, teavitab Rita Livia Jewelry klienti asjaolust viivitamatult ning maksab Kliendile ostusumma tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

3. Kauba hind ja tasumine

3.1. Kõik Rita Livia Jewelry veebipoes kuvatud tooted on näidatud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka vana hind.

3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kogu ostusumma, milles sisaldub nii kauba hind kui ka transporditasu.

3.3. Tellimuse eest tasutakse väljaspool Rita Livia Jewelry veebipoodi turvalises maksekeskkonnas. Krediit või deebet kaardiga tasumisel kasutatakse Paypal maksekeskkonda, pangalingiga tasumise korral Maksekeskus AS-i maksekeskkonda. Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas on kliendil võimalik tasuda pangalingiga järgnevates pankades: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay. Rita Livia Jewelry ei oma ligipääsu Kliendi krediitkaardi ja pangakonto andmetele.

Kauba kohaletoimetamine

4.1. Kaup toimetatakse kohale Kliendi poolt määratud aadressile.

4.2. Kauba kohaletoimetamine on Eesti siseselt tasuta. Rahvusvaheline transpordi tasu on €10.

4.3. Osades piirkondades väljaspool Euroopa Liitu võivad postisaadetisele lisanduda tollimaksud. Kõik tollimaksudega ja lõivudega seotud kulud tasub Klient kohe pärast paki saabumist sihtkohta. Kõik tooted saadetakse välja Eestist.

4.4. Eestisisene tarneaeg on 1-5 päeva. Rahvusvaheline tarneaeg on 5-28 päeva.

4.5. Tooted saadetakse Kliendile standardpakina kasutades tarnijana Omniva postiteenust.

4.6. In case the Customer wishes the order to be sent to a package machine, the location specifications should be added during Checkout under Order Notes.

4.7. Juhul, kui kauba kättesaamisel selgub, et tarnitud kaup on kas vale, defektne või on saanud transpordil vigastada, kohustub klient esimesel võimalusel teavitama Rita Livia Jewelry-t meiliaadressil ritaliviajewelry@gmail.com

5. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

5.1. Rita Livia Jewelry kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

5.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;

5.1.2. Kliendi e-posti aadress;

5.1.3. Kliendi telefoninumber;

5.1.4. Kliendi aadress;

5.1.5. Kliendi ning Rita Livia Jewelry vaheline infovahetus;

5.1.6. Kliendi IP aadress.

6. Küpsiste kasutamine veebipoes

6.1. Rita Livia Jewelry kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

6.2. Rita Livia Jewelry kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

6.2.1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Rita Livia Jewelry-le teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Rita Livia Jewelry ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

6.2.2. Rita Livia Jewelry kasutab Facebook Pixel küpsiseid Facebook-i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook-i poolt.

6.3. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

7. Isikuandmete töötlemise eesmärk

7.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

7.1.1. Veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;

7.1.2. Veebipoe kliendisuhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;

7.1.3. Müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

7.1.4. Veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

7.1.5. Veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.

8. Isikuandmete töötlemise viis

8.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Rita Livia Jewelry-le teatavaks saanud Veebipoe ostuprotsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

8.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate üld- ja ostutingimuste punktis 7 nimetatud eesmärkidel.

9. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

9.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

9.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Rita Livia Jewelry kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Rita Livia Jewelry käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

9.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Rita Livia Jewelry töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.

9.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Rita Livia Jewelry-l olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

10. Isikuandmete jagamine

10.1. Rita Livia Jewelry ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

10.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks);

10.1.2. Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, vastavalt Kliendi valikule ostuprotsessi makse etapis: Maksekeskus AS-le või Paypal Pte. Ltd.

10.1.3. Lepingu täitmise tagamiseks;

10.1.4. Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtab Rita Livia Jewelry kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;

11. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

11.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

11.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

11.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

11.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

11.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-mailil ritaliviajewelry@gmail.com

12. Kauba vahetamine

12.1. Kliendil on õigus kaupa vahetada 14 päeva jooksul peale kauba kohaletoimetamist eeldusel, et vahetatav kaup on kahjustumata ning algupärases konditsioonis.

12.2. Kauba vahetamisel kallima kauba vastu tasub klient kahe kauba hinna vahe.

12.3. Kauba vahetamisel vähem maksva kauba vastu, tagastab Rita Livia Jewelry 14 päeva jooksul kliendi edastatud arvelduskontole kahe kauba hinna vahe.

13. Kauba tagastamine ja tagasimaksed

13.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

13.1.1. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.

13.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

13.3. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Rita Livia Jewelry-l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

13.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile ritaliviajewelry@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemise avaldusse palume märkida tellimuse numbri ja tellimuse kättesaamise kuupäeva.

13.5. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

13.6. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba määratud aadressile teele saatnud kullerifirma või postiasutuse kaudu.

13.7. Rita Livia Jewelry tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud.

13.8. Rita Livia Jewelry võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

13.9. Rita Livia Jewelry-l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

14. Pretensioonide esitamine

14.1. Rita Livia Jewelry vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Rita Livia Jewelry kohustus.

14.2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Rita Livia Jewelry poole, saates e-kirja aadressile ritaliviajewelry@gmail.com või helistada telefonil: +372 53416386

14.3. Rita Livia Jewelry ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

14.4. Juhul, kui Rita Livia Jewelry-lt ostetud kaubal on puudused, mille eest Rita Livia Jewelry vastutab, parandab või asendab Rita Livia Jewelry puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Rita Livia Jewelry Kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

14.5. Rita Livia Jewelry vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

15. Vaidluste lahendamine

15.1. Kui Kliendil on Rita Livia Jewelry osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile ritaliviajewelry@gmail.com või helistada telefonil: +372 53416386.

15.2. Kui Klient ja Rita Livia Jewelry ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

15.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

et